Bir araya gelmek başlangıçtır,
 
 
 
Bir arada durabilmek ilerlemedir,
Birlikte çalışmak başarıdır....                                                                                   
 
Değerli İş Ortaklarımız, Çok Kıymetli Dostlarımız,
 
Dünya hızla değişiyor.Dünyadaki değişime bağlı olarak  iş dünyası yeniden yapılandırılıyor.Bu yapılanmaya ayak uydurabilmek için yeni yeni bilgiler,yeniden yapılanmalar,yeni stratejiler,yeni planlamalar yapma zorunluluklarımız olduğunu düşünüyorum.
 
 
Hiçbirimiz tek başımıza bu gelişimi göğüslemek, bu gelişim ve değişime ayak uydurabilme bilgi ,beceri ve imkanlara sahip olmayabiliriz. Bu nedenle;
 
‘’Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.’’
 
Felsefesine uygun bir çalışma ve işbirliği modeli geliştirme ihtiyacımız olduğu inancındayım.
 
İşini,şirketini,projesini  geliştirebilmenin veya yönetebilmenin ana kuralı Finansı yönetebilmek ve finansal kaynak geliştirebilmek olduğunun bilincine varmamız gerekmektedir.
Finansal kaynak geliştirebilmek ise,finansal kaynak geliştirilebileceği konusunda bilinçli olma ve bu ihtiyaca uygun gerekli idari ve  teknik çalışmaların yapılması gerektiğine inanmaktır.
 
AKFER, çözüm ortaklığı veya işbirliği yaptığı kurumsal müşterilerine,Finansal kaynak geliştirme,  proje geliştirme,ihracat geliştirme ,dış ticaret ve yatırım ve finansman çözüm hizmetleri sunmaktadır..Cözüm alternatiflerimiz,doğrudan ortaklık şeklinde olabileceği gibi,uygun ortaklıkların kurulması ve /veya işbirliği(/stratejik ortaklık) şeklinde de olabilmektedir.
 
Bu yüzden AKFER sürekli olarak değişik guruplarla,proje bazında ve proje finansman çözümleri sunabilme olanakları kapsamında oluşturulacak ortaklık ve/veya stratejik ortaklık tekliflerini ciddiyetle değerlendirmektedir.
Saygılarımızla
 
Mehmet Yeğenoğlu
Genel Müdür