FİNANSMAN`ın ÖNÜNDEKİ ENGELLER(4)
 
FİNANSAL DURUM RAPORU,
Bankalardan kredi talebinde bulunurken ,bankalarca talep edilen bilanço ve mali tablolar,kredi değerlendirmesinde büyük önem arz eder.
Bu konudaki eksikliklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi,firmanın daha rahat finansman imkanına kavuşması anlamına gelmektedir.
 
Bu amaçla yapılacak çalışmada,Bilançolarınızda ve yönetim/ortaklık yapısı içinde bankalarca uygun bulunmayan fakat sizinle paylaşmadıkları ve sizin de farkında olmadığınız veya bankaların görmek isteyip de bilançolarınızda göremediği neler var,bunlar değerlendirilip,bilanço/yönetim ve ortaklık yapınızla ilgili eksikliklerin tespit ve raporlanması firmayı finansal bakımından rahatlatacaktır.
 
İşletmelerin finansal tabloları ve genel yönetim anlayışı baz alınarak yapılan kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde şirketlerin karşı karşıya oldukları potansiyel sorunların yönetim tarafından önceden belirlenmesi ve bu sayede gerekli önlemlerin alınması,birçok iç dış tehditten ve gelecekteki muhtemel risklerden firmayı korumuş ve finansmanın önündeki muhtemel engellerden bazıları da kaldırılmış olacaktır.
 
Bu raporla aynı zamanda genel maliyetler,finansal maliyetler ve muhtemel finansal riskler de rapor edilebilmektedir.Hazırlanacak bu rapor her firmanın en az üç yıllık mali tabloları esas alınarak hazırlanacak olup,firmaya özeldir.Firmanın finansal büyüklüğüne bağlı olarak,mali verilerin uzmana ulaştırılmasından itibaren 2-4 hafta içinde rapor hazırlanabilmektedir.