FİNANNSMAN`ın ÖNÜNDEKİ ENGELLER (3)
 
BUSINESS PLAN/İŞ ETÜDÜ,
Yeni geliştirmeyi planladığınız veya halen yürütmekte olduğunuz proje/iş,ihracat için Business plan (iş planı/etüdü) yapıp,işin yapılabilir ve karlı olduğu anlaşıldığında finansal anlamda,ne zaman,ne kadar finansman gerekiyor ve bu finansmanın geri dönüşü bu kapsamda planlanmalıdır.Finansman gereksinimi de business plan içeriği kapsamında araştırılıp hayata geçirilmelidir.
 
Finansal kaynakları etkin olarak kullanamayan şirketlerdeki business plan uygulaması nın tüm detayları iş sahibi veya yöneticinin kafasında şekillenmiş durumda olup,bu konu ile ilgili yazılı bir rapor alışkanlığı maalesef bulunmamaktadır.
Projeyi,işi finanse etmek isteyen banka veya finans kurumu ise, projeyi anlayabilmek için,ziyaretler,karşılıklı sorular,not almalar ve bu notlardan finansal kurumun anladığı şekliyle bir sonuç raporu ortaya koymak zorunda kalmaktadır.Bu raporun,yapılacak işle ne kadar bağlantılı olduğunu iş sahibi maalesef bilememektedir.
 
Oysaki batılı bankacılık sisteminde,daha şirket kurulup banka hesabı açılması aşamasına gelindiğinde ve her bir proje geliştirme ,finansman talebi etabında banka şirketten bir business plan istemektedir.İse yeni başlayan girişimci de,daha başlangıç aşamasında,ne yapacağını,nasıl yapacağını, maliyetlerini, muhtemel satışlarını, muhtemel ciro ve karını,işinin güçlü ve zayıf yönlerini daha başlangıçta anlamakta,kararlarını da bu plan doğrultusunda geliştirme imkanı bulmaktadır.
 
Kosgeb tarafından desteklenen girişimlerden de Business plan istenmesi ülkemiz adına güzel bir gelişmedir.
 
Bu konu finans kaynaklarına ulaşmak isteyen girişimciler için bir eksiklik,bu konunun bankalarca değerlendirilmemesi ise girişimcilik açısından ciddi bir boşluktur.Türkiye’de kurulan şirketlerin %65 inin ilk beş yıl içinde yok olmalarının ,beş yılı geçmiş ve son derece başarılı görünürken iflas etmelerinin de ana sebeplerinden birisi Business plan olmaksızın yola devam etmeye çalışmaktır.