FİNANSMAN`ın ÖNÜNDEKİ ENGELLER (2)
 
Finansal Yönetim,
Mal veya hizmet üretimi,ihracat veya iç ticaret;işinizin tüm ayrıntılarına hakim olabilirsiniz.İş sahibi veya yönetici olarak işletmenizde hakim olmanız gereken ana fonksiyonlardan birisi de finansal yönetim olmalıdır.
 
Finansal yönetimin düne göre çok daha teknik,çok daha ayrıntı içeren ve kesinlikle finansal yönetim tekniklerine vakıf yönetici ve/veya danışmanlar tarafından yönetilmesi gerekli bir fonksiyon bilinci ile hareket edilmesi gerekmektedir. Finansal yönetime verilen önem ve bu konudaki organizasyonel yapının etkin olması,işletmedeki finansal stresleri minimize edebileceği gibi,maliyetleri ve verimliliği de ciddi anlamda olumlu yönde etkileyecektir.Ayrıca kredi veren bankalar ve finansal kurumlarla ilişkilerin de olumlu yönde gelişeceği kaçınılmaz bir gerçektir.
 
Bu kapsamda SPK tarafından lisans verilmiş Kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi yapan şirketlerden birisine,şirketin kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi yaptırılarak,eksik,noksan,hata ve yapılması gerekenler/yapılmaması gerekenler tespit edilerek,bunların hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.
 
İşinizin ve şirketinizin büyüklüğü,aldığınız ihaleler ve sözleşme büyüklükleriniz,kredi ihtiyaçlarınız için teminatlarınız ne kadar büyük olursa olsun,şayet şirketinizin,
 
*Yönetim ve ortaklık yapısındaki zaafiyetler,
 
*Finansal,mali,hukuki yönetim boşlukları,
 
*Tek bir kişi veya aileye ait,grup şirketleri adı altındaki karmaşık organizasyonel yapılar sizlerin yeterli finansman kaynaklarına ulaşmanızda önünüzdeki görünmeyen çin seddi benzeri engellerdir.
 
Tüm engelleri ortadan kaldırmanın tek bir çözüm adresi de Kredi derecelendirme notunuzun maksimize edilmesi olmalıdır.