FİNANSMAN`ın ÖNÜNDEKİ ENGELLER (1)
 
Bilançolarınızda ve yönetim/ortaklık yapısı içinde bankaların beğenmediği fakat sizinle paylaşmadıkları ve sizin de farkında olmadığınız veya bankaların görmek isteyip de bilançolarınızda göremediği neler var,bunlar değerlendirilip,bilanço/yönetim ve ortaklık yapınız bankaları rahatsız etmeyecek hale getirilmelidir.
 
Bankalardan kredi talebinde bulunurken ,bankalarca talep edilen bilanço ve mali tablolar,kredi değerlendirmesinde büyük önem arz eder.Bu yazımızda iş sahipleri için bilançolardaki kredi değerlendirmesindeki firma aleyhine olabilecek birkaç bilanço kalemine dikkatleri çekmek istiyorum.
 
Bilanço mimarınız kendiniz olun ve, *Şüpheli hale gelmiş alacaklar var ve gelmeyecek gibi ise bilançodan çıkartın,
 
*Kısa vadeli alacaklar hesabında yer almakla birlikte kısa dönemde tahsili mümkün olmayan alacak var ise,siz onları uzun vadeli alacaklar olarak değerlendirin.
 
*Stoklar hesabında yer alan fakat bozulan,gerçekte olmayan veya değeri düşen mallar var ise bunları bilançodan yok edin. *Aktif ve pasifteki aynı kişi ve kurumlardan olan borç ve alacaklar da size yararlı değildir.
 
*Firmanın banka kredilerinin tutarı ile Merkez Bankası bilgileri arasında farklılık varsa, bilançonuz ve kayıtlarınız güven vermiyor anlamındadır.
 
*Uzun vadeli banka borçlarının cari yıl taksiti kısa vadeli borçlar içinde görünmüyor ise,gittiğiniz yoldaki engellerin farkında değilsiniz demektir.
 
*Firma,ortaklardan alacaklı ise,iyi bir yönetim tarzı sergilenmiyor demektir.
 
*Bu ve benzeri uygulamalarla daha iyi bir finansal yapıya kavuşmanız dileklerimle.