PROJE GELİŞTİRME
 
Gerek Özel sektör ve Kamu Kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarında fikirlerini gerçekleştirmek,sürekliliklerini sağlamak amacıyla yeni projeler üretmeleri gerekmektedir. Bunun için finansal,idari , teknik,teknolojik ve Pazar desteği ihtiyaçları bulunmaktadır.Bu gereksinimlerinin biri veya birkaçının tarafımızdan sağlanması proje geliştirme hizmetlerimiz kapsamındadır.
Sağlayacağımız bu hizmetler ile uygun ve etkin projeler geliştirilebilecektir.
Proje geliştirme hizmetimiz genel olarak yuriçi ve yurdışı müteahhitlik sektörü yurtiçinde de  belediyelere hizmet verecek şekilde yapılanmıştır.Bu kapsamda değerlendirilecek yatırım konuları şunlardır.
Özel sektör kuruluşları için,
*İhracat imkanları geliştirme,
*Endüstriyel yatırımlar ,
*Ticari gayrımenkul yatırımları ,
*Toplu konut projeleri ve Villa projeleri,
*Enerji yatırımları benzer yatırımlar ,
*Yurtdışı inşaat ve tesisat müteahhitik hizmetleri gibi projeler olabilmektedir.
 
Belediyeler için  ise özellikle geniş halk kitlelerine hitabeden,toplumsal kalkınma,işsizlikle mücadele,meslek ve sanat edindirme konuları ile yerel ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda projeler geliştirilebilmektedir.Belediye projeleri için orta ve uzun vadeli finansman imkanları ile ilgili projenin anahtar teslim yapımı/kurulumu imkanları sunulmaktadır.
 
Proje geliştirme hizmetlerimiz kapsamında projenin, finanse edilmesi ve/veya yatırımcı/işletmeci ortak bulunması işlemleri kapsam içinde kabul edilmelidir.
Bu hizmetler gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı kaynaklarımızdan  alacağımız destekler kapsamında yürütülmektedir.