YATIRIM PROJELERİ İÇİN BUSINESS PLAN (İŞ PLANI) RAPORU HAZIRLANMASI,

 Bir ürün veya hizmet üretiyor veya mevcut üretim veya hizmetlerinizde bir değişiklik yapmayı planlıyorsunuz.Hayata geçirmeyi planladığınız bu fikir/proje devam eden bir uygulama,üretim veya hizmet değil de ilk defa uygulamaya konulacak bir proje ise,sizin bu projenin yapılabilirliği konusunda fizibilite etüdü raporuna ihtiyacınız olacaktır.

Fizibilite etüdü raporu,projeyi tüm ayrıntıları ile inceleyecek ve sonuç olarak yapılabilir olduğu konusunda veya aksi yönde bir sonuç rapor edecektir.

Fizibilite raporu,iş fikrinin yapılabilir olması konusunda sonuç vermesi durumunda da,Raporun uygulanabilirliği için gereken rapora da Business Plan diyoruz.Halen uygulanmakta olup da geliştirme veya kapasite arttırımı konusunda bir proje geliştiriliyor ise,bu durumda da doğrudan Business Plan çalışması yapılabilir.

Bir Business plan(İş etüdü) raporunda olması gerekli ana başlıklar şunlardır, 

1 -Yönetici özeti ,

2- Şirketin geçmişi ve mevcut durum bilgileri,

3- Ürün/üretim/ithalat/imalat/hizmet bilgileri ,

4 -Yönetim ve personel bilgileri,

5 -Pazarlar ve pazarlama,satış planları

6 –İmalat/ithalat/hizmetler süreci planları

7 -Finansal bilgiler ve Finansal oranlar (USD)

  • Toplam yatırım tutarı,
  • Net bugünkü değer,
  • FAVÖK / Net Faaliyet Geliri,
  • Yıllık Kâr - İstikrarlı Kâr,
  • IRR-İç Getiri Oranı,
  • PI (projenin karlılık endeksi),
  • PBP (geri ödeme süresi),( aylar)
  • Başa baş noktası,

8–Riskler,avantajlar ve getiriler ,

9 -Zaman planlaması ,

10-Mali tablolar/kar/zarar ve nakit akım ve gerekli tablolar.

 

Business plan yapıldıktan sonra,başta iş/işletme sahibi ve/veya yöneticileri olarak sizler bu rapora inandınız ve bu raporun arkasında olabileceğiniz konusunda finansal kuruluş veya özel yatırımcılara güven verebiliyorsanız,Profesyonel şekilde hazırlanmış bir BUSINESS PLAN sizi finanse edecek finansal kuruluşları veya özel yatırımcıları da ikna etmek için elinizde bulunması gereken ciddi bir belge olacaktır. 

A) Gerekli Bilgiler:

1- Business Plan’ın hazırlanma talebinin amacı ve Planın sunulacağı taraf ( Üst Yönetim – Ortaklar / Banka / Kreditör / Muhtemel Yeni Ortaklık / Muhtemel Finansal Ortaklık vb.) belirtilmelidir.

2- Firma faaliyeti ve Ortaklar hakkında detay bilgiler.

3- Üretilen ürün(ler) veya hizmet(ler) hakkında detay bilgiler.

4- Talebin amacı doğrultusunda gerek görüldüğünde; Firma ve/veya ilgili sektör hakkında gerekebilecek ek bilgiler.

5- Bir Yeni veya İlave / Modernizasyon Yatırımı amaçlı ise; ilgili yatırım projesi hakkında detay bilgiler.

B) Gerekli Belgeler :

1- Son 3 yıllık mali tablolar ( Bilanço – Gelir tabloları / Mizanları) + tasdikli Beyanname fotokopileri + Güncel döneme ait Detay Mizan.

2- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (kuruluş ve/veya var ise; değişiklikler ile ilgili).

3- Oda Kayıt belgesi fotokopisi.

4- Vergi Levhası fotokopisi.

5- Faaliyet Raporu fotokopisi.

6- Kapasite Raporu fotokopisi (var ise).

7- Şirket’i temsile yetki belgesi fotokopisi.

8- Güncel Hazirun Cetveli fotokopisi .

9- Çalışılan bankalar.

10- Bankalar nezdindeki güncel Kredi Limit / Risk / Teminat durumunu belirten tablo.

11- Var ise; Firma & Ürün tanıtım kataloğu. 

Business Plan raporu hazırlama süreci,proje verilerinin tarafımıza teslim edilmesini takiben,projenin içerik ve özelliklerine bağlı olarak 4-6 hafta içinde hazırlanabilmektedir