PROJE FİNANSMANI
 
Proje Finansmanı için yatırımcı şirket tarafından ciddi bir hazırlık yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıklar öncesinde proje finansmanının yapılabilirliğini anlayabilmek için kısa bir ön hazırlık yatırımcı şirketi gereksiz masraflarlardan koruyacak ve gereksiz zaman kaybını önliyecektir..Bu ön hazırlık kapsamında, *Proje ile ilgili ön fizibilite raporu (pre fizibilite )
 
*Yatırımcı şirket tanıtım dosyası hazırlanmalıdır.
 
Bu bilgilerle,projenin finanse edilip edilemiyeceği veya hangi koşullarda finanse edilebileceği konusunda bir fikir oluşturulabilmektedir.Şayet proje finanse edilebilir kanaati oluşmuş ise bu durumda iki farklı kanal kullanılabilmektedir.
 
Birinci kanal Proje için orta veya uzun vadeli yatırım kredisi kullanılmasıdır.Böylelikle projenin yaratacağı gelirler ve Projenin varlıklarının verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilebilecektir.
 
İkinci kanal Proje için yatırım ortağı bulunmasıdır.Bu yöntemle yatırımcı şirket minimum riskle yatırım yapma olanağına kavuşmaktadır.
 
Her iki yöntem için de başlangıç aşamasında yatırımcı şirket tarafından hazırlanması gereken dökümanlar bulunmaktadır.Bu dökümanlar;
 
• Projenin detaylı mali, ekonomik, teknik değerlendirilmesi yapılarak fizibilite raporu/business plan hazırlanır,
 
• Yatırımcı şirket tanıtım bilgileri hazırlanır.
• Varsa yatırım/üretim/hizmet konusu mal ve hizmetleri satın alacak kişi ve guruplarla ön satış protokollar hazırlanır.
• Dış kaynaklı kredi kullanılacak ise,Yatırımcı şirket hakkında uluslararası denetim (audit) raporu hazırlattırılır..
 
Bu hazırlıkların tamamlanması ve gerekli çalışmaların yapılması sonucunda Projenin tamamlanması için gerekli orta-uzun vadeli finansman sağlanır.