Atık Su Arıtma Tesisleri
Dünyadaki insan nüfusunun artması sonucu, atıksu üretimi de sürekli şekilde artmaktadır. Bu atık suların uygun şekilde yönetimi, hem ekonomik hem çevre açısından hassas bir konu olarak, yerel yönetimler ve yükleniciler için halen kritik bir sorumluluktur.
Atıksu yönetiminin birinci öncelikli amacı, çevre kirliliği tehlikesine yol açan etmenleri en aza indirmek veya mümkünse tamamıyla ortadan kaldırmaktır.Bu husus, evsel ve endüstriyel kaynaklardan gelen atık sular için de ana amaçtır.
Atıksu arıtma tesisleri, atık suların bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntem içermektedir. Bu yöntemler, atık suların bir kısmının kullanılabilir su haline dönüştürülerek ekonomik açıdan yarar sağlanmasını ve geriye kalanların da çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılmasını mümkün kılar.
AKFER, Atık su arıtma,katı atık ayrıştırma, bertaraf, gazlaştırma-ayrıştırma, biomass ,atıklardan enerji üretimi konularında mühendislik,müşavirlik,proje finansmanı hizmetleri ve anahtar teslimi tesis kurulum hizmetleri vermektedir.