ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ,
 
Organik atıkların bertarafı ile arıtma kaynaklı çamurların bertarafı günümüzde en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Kentsel yaşamın hızla artış göstermesi, nüfustaki artış, kentlerin sürekli büyümeleri ve arazi üretmedeki zorluklar sebebiyle vahşi depolama ve hatta düzenli depolama bu tür atıklar için artık bir çözüm olmaktan çıkmış hemen her kentin sorunu haline gelmiştir. 
Dünya nüfusunun hızla artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi sonucunda her geçen gün tabiatta sınırlı miktarda bulunan doğal kaynaklarımız azalmaktadır. Bu yüzden hammadde tüketimini azaltmak için değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri kazanmak sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri kazanım doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için önem arz etmektedir. 
Geri kazanım yöntemi hammadde üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Geri kazanımın uygulanması ile çöpe giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Geri kazanım işlemi verimli bir ekonomik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik sorunlar ortaya çıkabileceğinden geri kazanım işlemi ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Yeni iş imkânları ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma imkânı sağlayacaktır. 
Günümüzde yakma işlemi için birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler öncelikle yakılacak biyokütlenin nem oranına göre yaş yakma, kısmi yaş yakma ve kuru yakma olarak ayrılabilir. Yakma işlemi için akışkan yataklı veya hareketli ızgaralı tip yüksek verimli katı yakıtlı kızgın yağ kazanı ekipmanları seçilir. Katı yakıttan, özellikle de biyokütleden en yüksek verimi elde etmek üzere seçilmiş olan bu kazanlar ve yakma ekipmanları aracılığıyla elimizdeki %10 Nemli Biyokütle yakılarak 310 C°’de termal yağ elde edilir.
Organik atık karışımı kurutma sisteminde kurutulduktan sonra kızgın yağ kazanında yakılacaktır. Mevzuatın zorunlu kıldığı sıcaklıklarda atıkların yakılacağı kazanda ilgili yasalar uyarınca herhangi bir fosil kaynaklı yakıt kullanılmayacaktır. Atıklar kurutulup yakılacağı için böyle bir ihtiyaç da olmayacaktır.
AKFER, katı atık ayrıştırma, bertaraf, gazlaştırma-ayrıştırma, biomass ,atıklardan enerji üretimi konularında  mühendislik,müşavirlik,proje finansmanı hizmetleri ve  anahtar teslimi tesis kurulum hizmetleri vermektedir.