KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ
 
Katı atıkların toplanması, depolanması,ayrıştırılması ve bertarafı genel olarak şehir yönetimleri tarafından yönetilir. Ayrıştırma tesisinin hiçbir aşamasında hiçbir bölgesinin insan sağlığına ya da çevreye zarar vermemesi gerekmektedir.Tesisiler,toprak başta olmak üzere yer altı ve yer üstündeki suları hiçbir şekilde etkilemeyecek olan bir bölgede kurulmalıdır.
AKFER, katı atık ayrıştırma, bertaraf, gazlaştırma-ayrıştırma, biomass ,atıklardan enerji üretimi konularında  mühendislik,müşavirlik,proje finansmanı hizmetleri ve anahtar teslimi tesis kurulum hizmetleri vermektedir.