Finansal Hizmetler,
Yatırım projeleri  , proje finansmanı ,Finansal yeniden yapılandırma,ticari finansmanı,işletme sermayesi finansmanı  ve ihracat finansmanı konularında şirketler için verdiğimiz finansal danışmanlık hizmetler şunlardır;
Bu kapsamdaki çalışmalarımızda yurtiçi minimum çalışma limiti 10 Milyon TL, Yurtdışı minimum çalışma limiti 5 Milyon USD olup,bağlantılı olduğumuz yurtdışı banka ve finansal kurumlar tarafından yerel bankalar üzerinden kullandırılmaktadır.
Finansal danışmanlık  sorumlululuğunu üstlendiğimiz  projeler   için,proje finansmanının ilgili banka ve finansal kuruluşlar marifetiyle kullanılır duruma getirilmesi iş ve işlemleri yanında  proje finansmanı için gerekli raporların hazırlanması iş ve işlemleri finansal hizmetler kapsamındadır.(Business plan,audit report,gerekli teknik rapor ve proje çalışmaları vb.)
Bu kapsamda yapacağımız çalışmaların içeriği,idarenin/işverenin  imkan,kabiliyet ve vereceği garantilere bağlı olarak,
• Finansmanı hazır olmayan projelerde,Proje finansmanının hazırlanması,
• Finansal yeniden yapılandırma,darboğaz giderme finansmanı,
• Ticaret finansmanı,
• İşletme sermayesi finansmanı,
• İhracat finansmanı,
• Müteahhitlik şirketleri için performans (kati teminat) ve avans teminat  garanti mektupları ,
• Belediye projeleri için orta ve uzun vadeli finansman temini ve yapım/kurulum hizmetleri.