Konteyner üretim tesisi/Container production plant
Projenin amacı: Deniz ve kara taşıma konteynırlarının üretim organizasyonu
The purpose of the project: organization of production of metal sea and transport containers
Uygulama süresi: 2017 - 2019
Period of implementation: 2017 - 2019
Yatırım tutarı: 5 milyon ABD Doları
Investment amount: 5 million US dollars
Geri ödeme süresi: 5 yıl
Payback period: 5 years
İş Yaratma: 150