Valf-Vana üretimi/Valve production
Projenin amacı: Otomatik musluklar, vanalar, armatür ve vana üretim organizasyonu.
Purpose of the project: Automatic taps, valves, fittings and valve manufacturing organization
Uygulama süresi: 2017 - 2018
Time of application: 2017 - 2018
Yatırım tutarı: ABD $ 7.000.000.
Amount of investment: US $ 7,000,000.
Geri ödeme süresi: 4.5 yıl
Refund period: 4.5 years
İş Oluşturma: 90 kişi
Job Creation: 90 people