Transformatör üretimi/Transformer production
Projenin amacı: Elektrik transformatörleri ve parçaların üretimi organizasyonu
Purpose of the project: The organization of the production of power transformers and parts.
Uygulama süresi: 2017 - 2021
Time of application: 2017-2021
Yatırım tutarı: 30 milyon dolar.
Investment amount: $ 30 million.
Geri ödeme süresi: 5 yıl
Refund period: 5 years
İş Yaratma: 200 kişi
Job Creation: 200 people