Şekerleme üretim tesisi/Confectionery production plant
Projenin amacı: şekerleme ve çikolata üretimi için bir fabrika inşaatı
Purpose of the project: construction of a factory for the production of confectionery and chocolate
Uygulama süresi: 2017 - 2018
Time of application: 2017 - 2018
Yatırım tutarı: 20 milyon dolar.
Investment amount: 20 million dollars.
Geri ödeme süresi:  4 yıl
Refund period: 4 years
İş Yaratma: 1500 kişi
Job Creation: 1500 people