Et işleme tesisi ,Meat processing plant
Uygulama süresi: 2017 - 2018
Time of application: 2017 - 2018
Yatırım tutarı: 11 milyon dolar.
Investment amount: $ 11 million.
Kapasite: Günde 10 ton
Capacity: 10 tons per day
Geri ödeme süresi: 2 yıl
Refund period: 2 years
İş Oluşturma: 40 kişi
Job Creation: 40 people