ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ
Projenin amacı:  Öğrenci yurdu yapımı inşaatı
Purpose of the project: Student residence construction
Uygulama süresi: 2017 - 2020
Time of application: 2017 - 2020
Gerekli yatırım: 50 milyon dolar.
Required investment: $ 50 million.
Geri ödeme süresi: 7 yıl (20 yıl kira)
Refund period: 7 years (20 years rent)
İş yaratma: 100 inşaat sırasında
Job creation: 100 during construction