Projenin amacı: Sera kompleksinin inşaatı
Purpose of the project: Construction of the greenhouse complex
Uygulama süresi: 2017 - 2019
Time of application: 2017 - 2019
Yatırım tutarı: 70 milyon dolar.
Investment amount: $ 70 million.
Geri ödeme süresi: 5-6 yıl
Refund period: 5-6 years
İş Oluşturma: 30-40 kişi
Job Creation: 30-40 people