1-Kobi’ler için finansman geliştirme teknikleri eğitimi,
  
Eğitimin amacı:
Bu eğitim programına katılan katılımcılar,işletmelerinin bankalar ve finansal kurumlar tarafından daha iyi değerlendirilmesini ,finansal yapıları ile ilgili sorunlarına çözüm alternatifleri geliştirme yöntemleri ile Alternatif finansal çözüm teknikleri geliştirebilme yetkinliği kazanacaklardır.
   
İçerik özeti:
 
1. KOBİ’lere genel bakış
• KOBİ’lerin sorunlu hale gelme sebepleri, yapılan hatalar 
 
2. Bankalara genel bakış
• Bankalar size neden kredi versin?
• Bankaların KOBİ’leri değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme kriterleri uygun değil ise KOBİ ne yapmalı?
• Simülasyonlu (Örnek uygulamalı) basit ve anlaşılır şekliyle Mali Tabloların okunması
• Çalıştığınız bankalarda kendinizi daha iyi ifade edebilmek
 
 
3. İşletmenin kendine bakışı
• Mali Tablolarda öncelikli hangi kalemlere bakılmalı?
• Mali tablolardan elde edilen rasyolar ile ilgili düzeltme aksiyonları (Simülasyon)
• Önemli rasyolarda ideal oran aralıkları
• İşletme sermayesi yeterliliği nasıl ölçülür?
• Gelir Gider tablosunda önemli kalemler ve dikkat edilmesi gereken oranlar
• Basit şekliyle nakit akış tablosu
• Bir işletmede başa baş hesaplama
• İşletme içindeki riskler
• Tedarikçi riskleri
• Faaliyet riskleri
 
 
4. Bankaların KOBİ’lerde görmek istedikleri
• İşletmeye uygun kredi tespiti
• Kredi çeşitleri
• Finansal analiz ve değerlendirme
• Bankaların sıklıkla kullandıkları terimler
• Faiz hesaplama
• Bankalara kredi başvurusu nasıl yapılmalı
• Hangi evraklar nasıl sunulmalı
• Alternatif kredi kaynakları
• Bir işletme mevcut durumuna göre (örnek bilançolar) ne kadar kredi kullanabilir?
• Hangi kalemler, hangi duruma getirilirse kredi limit artışı sağlanabilir?
• İşletmenin mevcut durumuna göre ne kadar krediyi kaldırabilir ve ne kadar taksit ödeyebilir?
• Düzeltme hangi kalemlerde sağlanırsa kredi miktarı artabilir?
• Artık müşterinizin İstihbaratını kendiniz yapabilirsiniz
• Finansal Yönetim : “Durum Raporu”
 
 
5. Alternatif Finansman yaratma teknikleri,
 
• İşletmenin büyüme hedeflerine krediler yeterli gelmiyor ise,
• İşletmenin finansal darboğaza girme ihtimali var ise,
• İşletmenin karlı ve verimli bulduğu bir proje için finansman kaynakları yeterli değil ise,
• İşletmenin kredi yeterlilik notu ,ek kredi kullanmaya uygun değil ise,izlenecek yol ,yöntem ve teknikler. 
 
 
2-KOBİ’ler için İhracata başlama,ihracat geliştirme ve İhracatın Finansmanı teknikleri eğitimi,
  
Eğitimin amacı:
Bu eğitim programına katılan katılımcılar,işletmelerinin mevcut ihracat pazarlarının geliştirilmesi ,hiç ihracat yapmayan işletmelerin de ihracat yapabilme yol ve yöntemleri ile ihracat finansmanı teknikleri konusunda çözüm yöntemleri ve Alternatif ihracat finansman teknikleri geliştirebilme yetkinliği kazanacaklardır.
   
İçerik özeti:
 
1-İHRACAT GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
İhracatta görev alan kurumlar / İhracatta para kazanma yolları
Hangi ülkeler hangi ürünleri alıyor?
İhracatta hangi ülkeleri hedeflemeliyim?
Hedef pazarı neye göre seçmeliyim?
Hedef Pazar belirlerken hangi kaynaklardan yararlanabilirim?
İnternetten araştırma ile müşteri bulunurmu?
Ülke belirledikten sonra ilk müşterimi nasıl bulabilirim?
Pazardaki rakipler kimler?
Hedef pazardaki rakiplerin belirlenmesi,Hedef pazarda ürün konumlandırması
Fuarlara katılmalımıyım?Fuarlar dışında nasıl müşteri bulabilirim?
 
 
2-İHRACAT FİNANSMANI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
İhracatta kaynak yaratma yöntemleri
1.Banka Kaynaklı Krediler
*Döviz Kredisi
*DEK (Döviz Endeksli Kredi)
2.Eximbank kredileri:
TL cinsinden sevköncesi ihracat kredileri
Döviz cinsinden sevk öncesi ihracat kredileri
İhracata hazırlık kredileri
KOBİ ihracata hazırlık kredileri
Sevk öncesi reeskont kredisi
4. Alıcı kredileri/Satıcı kredileri
Prefinansman, Kırmızı şartlı akreditif, Yeşil şartlı akreditif, Devredilebilir akreditif, Banka kredileri,
Leasing ve ihracat faktoringi
Yurt dışındaki İhracat Kredi veya İhracat Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı Kredileri / İthalat Kredileri (Hermes, ERG,KFW, ODN türü Export Credit Agency Kredileri)
5.Kredi Garanti Fonu
Kredi Garanti Fonu nedir?
İhracat için nasıl yararlı olabilir?
 
3-ALTERNATİF İHRACAT FİNANSMANI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
Ortak İhracat,Ortak girişim,finansör ortak