İHRACATTA YENİ HEDEFLER VE FIRSATLAR,
 
Türkiye`nin mevcut ihracat rakamları yaklaşık 60 Bin şirket tarafından gerçekleştirilmekte ve her yıl ihracat yapan şirket sayısına 10 Bin civarında yeni şirket katılmakta,bu yeni katılan ihracatçı şirketler de ertesi yıl ve takip eden yıllarda bir daha ihracat yapmadıkları ve yapmaya da niyetli olmadıkları tesbit edilmiştir.(Kaynak:İhracat zirvesi 2016) Her yıl ihracat yapan şirketler kervanına katılan bu 10 Bin şirket takip eden yıl ve yıllarda neden ihracat yapamıyor bunun analiz edilmesi ile ortaya çıkacak sonuçlar bize ihracattaki yeni hedefler ve yeni fırsatların neler olabileceğini vermektedir.
 
Her işte olduğu gibi ihracatta da bilgi yetersizliği olması durumunda sonuç başarısızlık olacaktır.İşin bulunması,bağlantıların yapılması,sözleşme imzalanması,malların üretilmesi,sevkıyat yapılması ,malın müşteriye teslim edilmesi,mal bedelinin tahsil edilmesi,tüm bu işlerin muhasebeleştirilmesi de dahil olmak üzere her biri ayrı ayrı uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlerdir.Bu 10 Bin şirket incelendiğinde,bunların KOBI katagorisinde ve tüm bu iş ve işlemleri verimli bir şekilde yapacak bir kadroları olmadığı gibi konu ile ilgili danışman kullanma alışkanlık ve becerilerinin de olmadığı görülmekte ve bilinmektedir.
 
YENİ HEDEFLER:
 
Türkiye`nin ihracat rakamlarının arttırılmasında ,her yıl ihracat kervanına katılıp da başarısızlığa uğrayan bu grupta anılan şirketler, geliştirilmesi gerekli potansiyel ihracatçı olarak hedef alınmalıdırlar.Bu girişimci grubun yaşamış olduğu deneyim ve kriz avantaja dönüştürülmelidir.
 
Bu çalışma ve organizasyonu,Ülkemize,girişimcilerimize ve bu konuda çalışan ve çalışacak ,danışmanlık hizmeti vereceklerle mal ve hizmet üretecek olanlara katkı sağlayacak,yeni gelir kapıları açacak yapıda organize olmalıdır.
 
YENİ FIRSATLAR:
 
Konu edilen fırsattan kimler yararlanacaktır;örnekteki girişimci KOBİ ve benzeri konumdaki şirketler,ihracat rakamlarını arttırmak durumunda olan devletimiz ,bu konuda danışmanlık hizmetleri verecek olan,Danışmanlık şirketleri,Hukukçular,İşletmeciler,Finansçılar,Bankacılar,Mühendisler,Lojistikçiler,Gümrük müşavirleri,Eğitimciler,Emekli uzmanlar,Üniversite öğrencileri,Üniversite hocaları,iş kurmak ve ortaklık yapmak isteyen girişimciler,tercüme büroları ve tercümanlar şeklinde bu liste uzatılabilir.
 
Biz biliyoruz ki, bu ihracat fırsatından memnun kalmayan ve tekrar etmeme kararı alan işletmeler,Ya maliyetleri hesaplayamadı,ya ürün kalitesini yakalayamadı,ya sözleşmesindeki olumsuzluğu geçemedi,ya üretimi finanse edemedi,ya ihracat finansmanı ve teşviklerinden faydalanamadı,ya alıcıdan parasını tahsil edemedi,ya yasal yükümlülüklerini yerine getiremediği için devletle başı derde girdi,ya da müşterisi ile ilişkisini devam ettirememe gibi benzeri sebeplerle bu işe devam etmeme kararı almış olabilir.Tüm bu olumsuzluklar,elbirliği,gönül birliği ile çözümlenebilir ve bu girişimde emeği geçen herkese fayda sağlayabilir.
 
RAKAMSAL ÖNGÖRÜLER:
 
Birinci yıl için ihracata küsen bu 10 Bin şirketin %50 sine ulaşabileceğimizi ve bunların da %50 sini de yeniden ihracat yapmaya ikna edebileceğimizi varsayalım.Şirket başına ortalama ihracat rakamının da USD 500.000. olabileceği varsayımıyla,
 
1.Yıl 500.000*2500=1.250.000.000.USD(Birmilyarikiyüzelli milyon amerikan doları)
 
2.Yıl 500.000*5000=2.500.000.000.USD(İkimilyarbeşyüzmilyon amerikan doları)
 
3.Yıl 500.000*7500=3.750.000.000.USD(Ucmilyaryediyuzellimilyon amerikan doları)
 
4.Yıl 500.000*10000=5.000.000.000.USD(Besmilyar amerikan doları) 5.Yıl 500.000*12500=6.250.000.000.USD(Altımilyarikiyüzellimilyon amerikan doları)
 
TOPLAM..................18.750.000.000.USD(Onsekizmilyaryediyüzelli milyon amerikan doları)
 
Bu rakamlar dışında ,Ülkemizin en büyük ihracat gelirleri arasında gösterilen Yurtdışı inşaat ve taahhhüt hizmetleri kapsamında ihmal edilen,kobilerdeki duruma benzer başka bir kaynak daha bulunmaktadır.Dünyanın en büyük 250 inşaat sirketinden 50 adedi Türk sirketidir ve Bu şirketler 1972 yılından 2016 şubat ayı sonuna kadar 108 ülkede 325Milyar USD değerinde proje tamamlamışlardır.Bu büyüklükteki şirketler 20 Milyon USD ve altında kalan miktarlara ilgi duymamaktadırlar.Bu kanaldan sağlanabilecek alternatif ihracat gelirleri ise,bu büyük inşaat şirketleri tarafından üstlenilmeyen ve herbiri 1-20 Milyon USD civarında olabilecek inşaat taahhüt işleri ile alt yüklenicilik işleridir.
 
Bu katagorideki inşaat şirketlerimizde yukarıda izah edildiği şekilde,Kobilerde olduğu gibi,bilgisizlik,ürkeklik,finansal yetersizlik,yabancı dil,uzman desteği,yasal zorluklar benzeri nedenlerle bu pazar ihmal edilmektedir.
Halbuki bu segmentte daha çok iş alma alternatifi ve daha fazla katma değer yaratma imkanı bulunmaktadır.Bu değerlendirme kapsamında yurtdısı inşaat ve taahhüt hizmetleri kapsamında da 5 yılda 11.250.000.000 USD(Onbirmilyarikiyüzelli milyon amerikan doları) ihracat geliri elde edilebilecegi varsayılarak, GENEL TOPLAM:30.000.000.000.USD(Otuzmilyar amerikan doları ) öngörülmüştür.
 
SONUÇ: İhracat yapmış başarısızlığa uğramış veya ihracat yapmak isteyip de bir türlü ilerleme kaydedememiş girişimcilerimiz ile halen ihracat yapmakta olan ve ihracat pazarını geliştirmek ve büyütmek isteyen şirketlerimiz ve yurtdışı inşaat ve taahhüt işlerine ilgi duyan şirketlerimiz ile bu konuda hizmet ve destek verebilecek Danışmanlık şirketleri, Hukukçular, İşletmeciler, Finansçılar, Bankacılar, Mühendisler, Lojistikçiler, Gümrük müşavirleri, Eğitimciler, Emekli uzmanlar, Üniversite öğrencileri, Üniversite hocaları, iş kurmak ve ortaklık yapmak isteyen girişimciler, tercüme büroları ve tercümanlar bu konu ile ilgili olduklarını ve ilgileneceklerini belirtirlerse, bu konuda ilerleyen günlerdeki girişim ve faaliyetlerimizden haberdar edilecekler ve oluşturulacak organizasyon aracılığı ile görev alabileceklerdir..