EN

TR

HAKKIMIZDA...

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Çeyrek yüzyılı geçen bir süredir iş hayatı içinde olmanın verdiği bilgi, birikim ve tecrübenin ışığında; inşaat ve inşaat malzemeleri, gıda, dış ticaret ve yatırım ve finans danışmanlığı, ürün ve hizmetlerimiz ana uğraş konularımızdır.

Genel olarak stratejik ortaklık bağı ile bağlı olduğumuz şirketlerin ürün ve hizmetlerini, örgütlenmiş olduğumuz ülke pazarlarına çıkarmak, ihracat kavramıyla tanışmamış şirketlere ihracat olanakları hazırlamak,yada yeni pazar arayışındaki şirketlere pazarlar, projeler bulmak, bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerde proje sonuçlanıncaya kadar proje içinde aktif rol almaktayız.

Stratejik ortaklıkların uluslararası piyasalarda rekabet edebilirlik için son derece önemli olduğu kanısındayız.Aralarında yerel veya çok uluslu uzman müşavirler, yatırımcılar, finansmancılar, işletmeciler, tüccarlar, işverenler ve müteahhitlerin de olduğu birçok değişik gurupla çeşitli ticari ve sanayi projeler için ortaklıklar oluşturmak ana politikamızdır.

Genellikle çaliştiğımız ülkelerin yerel firmaları ile işbirliği içinde çalişmayi tercih etmekteyiz.Ülkeyi ve ülke Pazar şartlarını en iyi bilen,sorunları kolayca çözebilenlerin ülkelerin yerel firmaları olduğu inancındayız.

Bir proje; gerek ticari ve gerekse yatırım projesi olsun, baştan sona ele alındığında, tasarımcılar, işverenler, müşteriler, işletmeciler, finansçılar yatırımcılar, imalatçılar gibi birçok değişik gurubu içermektedir. Bu gurupların hepsinin ya da bir kısmının profesyonel bir organizasyon yönetimiyle güçlerini birleştirmesi, hem projeye hem de ortaklığa büyük değer katabilmektedir.

Bu yüzden AKFER sürekli olarak değişik guruplarla,proje bazında oluşturulacak ortaklık ve/veya stratejik ortaklık tekliflerini ciddiyetle değerlendirmektedir.