EN

TR

DUYURULAR...

PROJE GELİŞTİRME

Gerek Özel sektör ve Kamu Kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarında fikirlerini gerçekleştirmek,sürekliliklerini sağlamak amacıyla yeni projeler üretmeleri gerekmektedir. Bunun için finansal,idari , teknik,teknolojik ve Pazar desteği ihtiyaçları bulunmaktadır.Bu gereksinimlerinin biri veya birkaçının tarafımızdan sağlanması proje geliştirme danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamındadır.Sağlayacağımız bu hizmetler ile uygun ve etkin projeler geliştirilebilecektir.

Proje geliştirme danışmanlık hizmetimiz genel olarak yuriçi ve yurdışı müteahhitlik sektörü ile belediyelere hizmet verecek şekilde yapılanmıştır.Bu kapsamda değerlendirilecek yatırım konuları şunlardır.

*Endüstriyel yatırımlar 
*Ticari gayrımenkul yatırımları 
*Toplu konut projeleri

  1. Alışveriş merkezi
  2. Hastane
  3. Otel
  4. Lojistik Merkezi
  5. İş merkezi ve diğer tip ticari gayrımenkul yatırımları.

*Altyapı Yatırımları

*Enerji yatırımları

* Yap İşlet Devret (BOT) ve diğer modeller

Proje geliştirme kapsamında projenin, finanse edilmesi ve/veya yatırımcı/işletmeci ortak bulunması işlemleri kapsam içinde kabul edilmelidir.Bu hizmetler gerek yurtiçi ve gerekse ilişkide olduğumuz ülkeler kapsamında yürütülmektedir.